elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Vitajte na stránkach pilotného projektu elektronického vzdelávania pre študentov a učiteľov v oblasti IKT, cudzích jazykov a chémie, spolufinancovaný Európskou úniou
elearning.gphmi.sk

Cieľ projektu

Cieľom projektu je poskytovanie potrebnej kvalifikácie a zvyšovanie odbornosti učiteľov, budúcich učiteľov, študentov SŠ a VŠ v oblasti IKT a jazykov spojených s novými trendmi v procese učenia sa.
Na realizáciu projektu získalo Gymnázium P. Horova nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu.

e - learning

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Európsky socíálny fond

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle